• Jalandhar
DMU Trains To HSX
Sno.Train No.Train NameFromDepartureToArrivalSMTWTFS
5074912JALANDHAR CITY - HOSHIARPUR DMUJUC3:20:00 AMHSX4:35:00 AMYYYYYYY
8974914JALANDHAR CITY - HOSHIARPUR DMUJUC6:35:00 AMHSX7:45:00 AMYYYYYYY
10374916JALANDHAR CITY - HOSHIARPUR DMUHSX4:30:00 PMHSX5:30:00 PMYYYYYYY
1474918JALANDHAR CITY - HOSHIARPUR DMUJUC6:55:00 PMHSX8:10:00 PMYYYYYYY
2774920JALANDHAR CITY - HOSHIARPUR DMUJUC9:20:00 PMHSX10:45:00 PMYYYYYYY
DMU Trains From HSX
Sno.Train No.Train NameFromDepartureToArrivalSMTWTFS
9874913HOSHIARPUR - JALANDHAR CITY DMUHSX7:55:00 AMJUC9:10:00 AMYYYYYYY
12274915HOSHIARPUR - JALANDHAR CITY DMUHSX2:45:00 PMJUC3:55:00 PMYYYYYYY
12174911HOSHIARPUR - JALANDHAR CITY DMUHSX4:00:00 AMJUC5:20:00 PMYYYYYYY
10374916JALANDHAR CITY - HOSHIARPUR DMUHSX4:30:00 PMHSX5:30:00 PMYYYYYYY
10174917HOSHIARPUR - JALANDHAR CITY DMUHSX5:35:00 PMJUC6:40:00 PMYYYYYYY
3774919HOSHIARPUR - JALANDHAR CITY DMUHSX8:20:00 PMJUC9:30:00 PMYYYYYYY